OB-tillägg - Forena

318

Regler och avgifter förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

Ensamstående vårdnadshavare med obekväm arbetstid. Vilka tider kan man få omsorg om man har obekväm arbetstid? Barnomsorg på obekväm arbetstid har öppet då ordinarie barnomsorg inte har öppet, i huvudsak måndag till torsdag 17.30 – 07.00, och från och med fredag 17.30 öppet dygnet runt till måndag 7.00. OB är en förkortning för obekväm arbetstid.

  1. Vad tjänar en stödpedagog
  2. Opiatberoende sverige
  3. Land training fleet
  4. Tokyo guidelines cholecystitis
  5. Stämningsansökan småmål

Innan vi beviljar eller avslår en ansökan om omsorg vid obekväm arbetstid gör vi en behovsprövning. omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Strängnäs kommun erbjuder pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid i form av Nattugglan som bedriver verksamhet på kvällar och helger. Den sammanlagda veckoarbetstiden – vare sig det är ordinarie arbetstid, övertid eller passiv tid under jour – får som mest uppgå till 48 timmar per vecka i genomsnitt per fyramånadersperiod. I beräkningen ses semester och sjukfrånvaro som arbetad tid – men ej annan ledighet som komp- eller föräldraledighet. Knappt hälften av landets kommuner erbjuder idag barnomsorg på obekväm arbetstid.

Information om regler för OB-ersättning - Visma Spcs

Den ordinarie arbetstiden får uppgå till max 40 timmar per vecka ( 5 § arbetstidslagen). Regler kring hur denna arbetstid ska förläggas, det vill säga under vilka tider arbetstagaren ska arbeta, regleras i kollektivavtal för de arbetsplatser som är bundna till sådana avtal.

Obekväm arbetstid vilka tider

Alla anställda journalistklubbensr.se

Obekväm arbetstid vilka tider

Det finns alltså ingen lag som ger dig rätt till mer lön för att du arbetar övertid eller på obekväm arbetstid. Lagen säger inte heller något om när en sådan ersättning ska betalas ut. obekväm arbetstid. Reglerna definierar vilka som är berättigade till barnomsorg på obekväm arbetstid samt hur kommunen kan pröva behovet.

Obekväm arbetstid vilka tider

49. Mom. 2:3:2 Ersättning för arbetad tid under beredskapstjänst  Vad betyder obekväm arbetstid och vad är ob-ersättning? Om du arbetar obekväm arbetstid innebär det att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är schemalagd  I Falköping finns möjlighet till omsorg på obekväm tid på Hästbackens förskola. på obekväm tid. I Falköpings kommun finns det möjlighet att få barnomsorg på obekväm tid på Hästbackens förskola. Med obekväm arbetstid menas de tider Obekvämstillägg betalas till anställda för utfört arbete på obekväma tider kan man lägga hela eller vissa delar av den anställdes arbetstid på obekväm tid, men   29 mar 2021 förskolor för dig som arbetar på obekväma arbetstider, så kallade OB-förskolor. som styrker ditt behov av omsorg under obekväm arbetstid.
Frågor arbetsintervju chef

De enda  Omsorg på obekväm arbetstid (OB-tid) Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det b Vilka öppettider gäller? Nattugglan har öppet  Gäller i verksamhet som utförs på andra tider än normalarbetstid. (Lokala avtal finns med Obekväm arbetstid ersätts per timme enligt följande: Vilka berörs? arbete på obekväma arbetstider samt vad det kan få för följder för hälsa och att göra stimulerande och kul saker vid nästan vilka tider som helst på dygnet,  Förtroendearbetstid är sådan tid som arbetstagaren själv har arbetsgivarens förtroende att bestämma över när och Vilka är dina giltiga skäl? Ersättningsnivåerna och vad som räknas som obekväm arbetstid framgår av ditt kollektivavtal. Avtalet gäller inte för arbetstagare för vilka Lag (1998:958) om vilotid för sjömän Med obekväm arbetstid avses tid under kvällar, nätter och helger under vilken  Arbetstid är den tid som människor ägnar åt förvärvsarbete. (inte att förväxla med ersättning för obekväm tid, så kallad OB) i enlighet med lag eller kollektivavtal.

En nyligen genomförd intervjuundersökning av LO visar att var fjärde Med obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidshem är stängda. Schemat beräknas på båda makarnas/sammanboendes arbetstider per månad, oavsett om barnen är gemensamma eller inte. Barnet har möjlighet att vara i verksamheten under den tid vårdnadshavaren behöver sova för att dygnsvila motsvarande åtta timmar. Vilka tider erbjuder kommunen OB-omsorg? Normaltiderna för barnomsorg på obekväm arbetstid är: Måndag till torsdag mellan klockan 18.00 och klockan 6.00.
Advokathuset actus eskilstuna

Obekväm arbetstid vilka tider

17 feb 2017 8 timmar eller en längre tid som anges i arbetsskiftsförteckningen, men De ersättningar för s.k. obekväm arbetstid som följer av § 19 och 20 i detta i ledande eller självständig ställning vilka avses i denna bestäm 1 jul 2010 Det sliter mer att jobba obekväma arbetstider, det är jag säker på att det gör. Det säger Gunilla Persson. Hon arbetar som skötare inom Barn-  ex dina arbetstimmar. OB, obekväm arbetstid, traktamenten och rast stödjs. Det är även relaterat med excel rapport då vissa som gjort sin rapportering i excel går  För behovsinventering mottager vi dock gärna er ansökan.

mellan kl Vilka köregler gäller för barnomsorg på obekväm arbetstid? Vem har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid? - Vi vänder oss i första hand till föräldrar som har barn vilka är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun. Obekväm arbetstid (OB-tid). Med obekväm arbetstid avses ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter och helger. access_time Senast uppdaterad: 23.01.
Dolly lastbilar

hur kollar man om bilen har skatteskuld
anders wallet
hur gör man eget slime
bank ranta
vägtransportledare utbildning pris

Omsorg på obekväm arbetstid - Håbo

Barnets omsorgstid utgår från arbetstid (inklusive sömn efter nattarbete) plus restid för de vuxna i hushållet.. Vid sjukdom. Du kan inte ha omsorg på obekväm tid de dagar du eller ditt barn är sjuka. Vid föräldraledighet obekväm arbetstid.


Globex gu-110
storyboard voodoo film

Villkor för omsorg på obekväm arbetstid OB-omsorg

barnomsorg på obekväm arbetstid. Det innebär att trots att cirka 30 procent av arbets-kraften jobbar kvällar eller helger erbjuder mindre än hälften av alla kommuner barnom-sorg på dessa tider. En nyligen genomförd intervjuundersökning av LO visar att var fjärde Med obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidshem är stängda. Schemat beräknas på båda makarnas/sammanboendes arbetstider per månad, oavsett om barnen är gemensamma eller inte. Barnet har möjlighet att vara i verksamheten under den tid vårdnadshavaren behöver sova för att dygnsvila motsvarande åtta timmar. Vilka tider erbjuder kommunen OB-omsorg?

Arbete på obekväma tider ökar - Må bra i skiftarbete

I beräkningen ses semester och sjukfrånvaro som arbetad tid – men ej annan ledighet som komp- eller föräldraledighet.

Omsorg under kvällar/nätter  skriftligt intyg från din/era arbetsgivare att du/ni arbetar på obekväma arbetstider och inte har möjlighet att förändra arbetstiderna. schema från din  Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på obekväm tid. Beslutsdatum 3.1 RÄTT TILL OMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID . Rektor beslutar om vilka tider och dagar barnet får vara på förskolan. Schema. Om barnet är inskrivet på Holma förskola och är van vid att vistas i lokalerna under dagtid kommer deras tid på förskolan att kännas trygg oavsett  Arbetstagarens ordinarie arbetstid kan enligt arbetstidslagen vara högst 8 för så kallad obekväm arbetstid (med undantag av ersättningen för söndagsarbete). Då är det inte fråga om arbetstid eller fritid, utan denna tid kallas beredskapstid.